Wybór metody badań nieniszczących

badania nieniszczące

Rozkład wewnętrzny materiałów stanowi bardzo duże zagrożenie. Zjawisko to, może prowadzić do zawalenia się konstrukcji, która jest wykonana z budulca który traci swoją trwałość. Kłopot dotyczy tego, że procesu degradacji budulców nie da się ustalić przez wizualną inspekcję. Następnym utrudnieniem jest także fakt, iż dużych budowli nie jesteśmy w stanie rozmontować, żeby orzec jaki jest stan materiałów. Z pomocą przychodzą badania defektoskopowe. Są to tzw. badania nieniszczące, które z wykorzystaniem stosownych urządzeń umożliwiają diagnozę ciągłości materiału, bez konieczności rozbiórki całej struktury.

badania nieniszczące

Badania ndt pozwalają wykrycie takich defektów jak: peknięcia, ubytki, szczeliny, korozja, wytrącenia, pustki oraz wszystkie inne, które powstają w następstwie rozkładu materiału budowlanego. Badania nieniszczące umożliwiają oszacowanie istniejącego stanu materiałów budowlanych, ich poziomu zużycia i dodatkowo określenia prognozy ich niezmienności na przyszłe lata. Za pośrednictwem badań ndt, istnieje sposobność nieinwazyjnego stwierdzenia bezpieczeństwa użytkowania wszelkich struktur. Badania ndt stwarzają okazje weryfikacji parametrów materiałów na wszystkich etapach produkcji. Za ich pośrednictwem, można zatem zweryfikować stan materiału już na początku prac budowlanych.

Badania ndt, jak sama nazwa wskazuje, dają sposobność oceny stanu materiałów, bez ingerencji w ich konstrukcję, jak również strukturę całego budynku. Sprawdzana próbka nie podlega żadnym zmianom struktralnym w toku procedury. Dla odkrycia rozbieżności mogących wystąpić w trwałości konstrukcji badanej sztuki, wolno użytkować kilka metod badań nieinwazyjnych: wzrokową, magnetyczno-proszkową, radiograficzną, penetracyjną i ultradźwiękową. Najbardziej powszechna okazuje się metoda wzrokowa, która potrzebuje użycia odpowiednich sprzętów optycznych. Jednakże efekty osiągnięte w wyniku analizy wzrokowej mogą być niejednoznaczne. Najbardziej wiarygodną i najlepszą metodą, jaka okaże się niezawodna przy wykrywaniu osłabień płaskich będą badania ultradźwiękowe. Są one jednak najbardziej kosztowną odmianą badania.