Podnieś swoje kwalifikacje i zyskaj Agile certyfikat

Każdy osobnik ludzki, który myśli racjonalnie o swej przyszłości, na pewno frapuje się co uczynić aby polepszyć swe kwalifikacje zawodowe, a jednocześnie otrzymać awans i objąć wyższe stanowisko.
Agile certyfikat jest doskonałym rozwiązaniem dla jednostek, które chcą przyswoić sobie zdolności rządzenia oddziałem i zbiorem projektów. Certyfikat ów stanowi swoisty punkt wyjścia w karierze populacji, które decydują się na prace własną korporację na kierowaniu różnymi pomysłami. planujący, iżby jego kariera rozwijała i nie była przez lata niezmienna, winien zastanowić się nad kwestiami posiadania certyfikatu. Wymogiem jego uzyskania jest zaliczenie testu dwupoziomowego, pierwszy stopień nazywa się foundation drugi natomiast practitioner. Foundation trwa 60min, jest elementem egzaminacyjnym zwielokrotnionego wyboru mającym 60 pytań. Aby go zakończyć wymaganym wynikiem, żądane jest poprawne odpowiadanie na przynajmniej 30 pytań, innymi słowy uzyskanie 50% wyniku. Tymczasem Practitioner, komponuje się z 4 pytań, za każde zagadnienie wolno zdobyć 15 punktów, kluczową wiadomością dla egzaminowanego może być to, że w takiej istocie sprawdzianu, dozwolone są elementy naukowe w w formie podręcznika „Agile Project Management Handbook”. Po zdaniu wszystkich obydwu leveli testu, w w obydwu przypadkacy na miniumum 50%, odbiera się certyfikat. Jeżeli chodzi o szykowanie się do sprawdzianu, wolno używać podręcznika, o którym wspomniano powyżej, także z przykładowych egzemplarzy egzaminacyjnych, które są do przeczytania na oficjalnej stronie Agile. Należy także wiedzieć, że w nauce ważna jest terminowość, metodyczność i pozytywny stosunek do przyswajania informacji.

agile certyfikat


Kluczowe jest iżby te wymienione składniki szły ze sobą w parze, wtedy zaliczenie dwu etapowego sprawdzianu nie sprawi żadnego problemu, a stanie się tylko formalnością. Cena takiego testu to około 1500zł. Pamiętajmy, że najlepszą inwestycją, jest inwestycja w czas przyszły.