Notariusz

Niektórych spraw prawnych nie da się rozwiązać bez uczestnictwa urzędników państwowych. Notariusz jest prawnikiem, który od swoich kolegów po fachu różni się tym, że jego funkcja zaliczana jest do zawodów zaufania publicznego. Jest on zaliczany do grona urzędników państwowych, ponieważ wszelkiego rodzaju decyzje, które podejmuje, są wydawane w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Na dokumentach sporządzanych przez notariusza widnieje pieczęć z wizerunkiem orła białego. Daje mu to możliwość korzystania z ochrony, która obejmuje wszystkich funkcjonariuszy publicznych.
Kancelaria notarialna Puszczykowo w niektórych sytuacjach nie może przeprowadzać czynności prawnych. Nie może on dokonywać czynności prawnych w sprawach dotyczących ich własnej osoby lub małżonka i krewnych.

kancelaria notarialna Puszczykowo

Czym zajmuje się notariusz?

Notariusz wykonuje kilkanaście czynności prawnych. Najczęściej wykonywanymi przez niego zadaniami jest sporządzanie aktów notarialnych oraz różnego rodzaju poświadczeń. Na życzenie stron sporządza protokoły, wpisy, odpisy oraz wyciągi dokumentów. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, na prośbę swoich klientów notariusz przyjmie na przechowanie dokumenty, papiery wartościowe czy też nawet pieniądze. Może przeprowadzić wszystkie czynności, które nie są wykluczone przez zapisy ustawy o notariacie.
Niektóre czynności prawne w myśl ustaw obowiązkowo muszą zostać sporządzone w formie aktu notarialnego. Do takich dokumentów należą na przykład pełnomocnictwa do dokonania czynności prawnych. Akt notarialny jest niezbędny w razie przeniesienia własności nieruchomości.
Podczas wykonywania swoich obowiązków, notariusz jest zobowiązany dochować staranności, ponieważ za ewentualne błędy ponosi on odpowiedzialność cywilną. Zgodnie z zapisami w ustawie o notariacie, notariusz za swoje pomyłki ponosi odpowiedzialność za szkodę. Odpowiedzialność ponoszona jest na zasadach przedstawionych w kodeksie cywilnym. Oznacza to, że muszą oni regularnie wykupywać ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Wykupienie polisy jest obowiązkowo nałożone na notariusza. Istnieje kilka sytuacji, w których notariusz może zostać zwolniony od odpowiedzialności cywilnej. Konieczne jest jednak udowodnienie, że niestarannie wykonane czynności nie były spowodowane zaniedbaniami powstałymi z jego winy, a wprowadzeniem go lub jego pracowników w błąd.