Metody na rejestracje okresu pracy

ewidencja czasu pracy

Ewidencja czasu pracy bywa sprawą znaczną, wyjątkowo dla chlebodawcy. Dokonać tego da się na parę sposobów (karty zbliżeniowe, bramki obrotowe, szlabany parkingowe, rozwiązania biometryczne itd.) Najprostszy rodzaj rejestracji okresu pracy łączy się z korzystaniem kart zbliżeniowych. Przy użyciu nim można prowadzić ewidencję wejść a także wyjść na specjalnym urządzeniu. W wyższym stopniu rozbudowana wersja wymaga zastosowania pomocnego czytnika. Jest on instalowany przed wejściem oraz niegroźne mu różnorodne czynniki atmosferyczne. W niektórych rodzajach zasięg jego funkcjonowania powinien wynosić nawet 50m. Fotorejestracja wykorzystuje z kolei fotografii pracowników. Przy użyciu temu sposobowi można uniknąć sytuacji odbijania kart przyjaciół.

ewidencja czasu pracy

Bramki obrotowe (tripody) wypróbują się w firmach o dużej ilości robotników. W ten sposób regulacji podlega ruch osobowy, a chlebodawca blokuje dostęp do obiektu osobom, które nie posiadają właściwiej karty. Bramki używane bywają również w środku, jak i na dworze budynków. Są w wersji jedno i dwustronnej. Coraz popularniejszym wyjściem w prowadzeniu ewidencji okresu pracy bywają urządzenia biometryczne. Umożliwiają one identyfikację za pomocą m.in. linii papilarnych i/bądź karty zbliżeniowej. Wykluczają one problem odbijania karty innej osoby i są nadzwyczaj efektywne.

Do systemów tego rodzaju zastosowanie znajduje szczególne oprogramowanie. Poza fundamentalnymi funkcjami możliwe dzięki niemu jest także np. obliczanie nadgodzin na podstawie szczególnego zezwolenia, wpis wejść oraz wyjść prywatnych, tworzenie grup robotników, obliczanie oraz planowanie czasu pracy przez Sieć itd. Elektroniczna ewidencja czasu pracy jest wyjściem coraz częściej stosowanym przez chlebodawców, szczególnie w firmach i przedsiębiorstwach zatrudniających większą ilość robotników. Dopuszczają one bowiem na podniesienie dyscypliny pośród robotników, automatyzację roboty działu kadrowego, redukcja ilości zużywanego papieru (listy papierowe stają się obecnie bezużyteczne) itd. Najpopularniejszym rozwiązaniem na rynku stają się w tym czasie przeróżnego typu karty zbliżeniowe.