Które warunki powinno się spełnić iżby ubiegać się o zwrócenie akcyzy za paliwa?

zwrot akcyzy za paliwa

O zwrot akcyzy za paliwo może starać się każdy rolnik, który używał napędu olejowego do produkcji rolniczej. Wymogiem jest zbieranie wszystkich dokumentów VAT, jakie są zaświadczeniem zakupu oleju napędowego na pracę rolniczą. Jest to Niezbędne i bez takiego dowodu nie mamy w ogóle podstaw o ubieganie się o zwrot akcyzowy. w związku z tym wszelkie faktury VAT trzeba zbierać. Wskazane jest pamiętać o tym, że zwrot akcyzy za paliwa rolnicze dostaniemy jedynie za to paliwo, którego zaświadczeniem zakupu jest faktura VAT.

Nikt nie zaufa nam na słowo, jak wiele paliwa konkretnie kupiliśmy i czy aby na sto procent zostało ono poświęcone na produkcję rolniczą.

Wniosek o odzyskiwanie akcyzy trzeba złożyć do wójta, burmistrza, lub prezydenta miasta w zależności od miejsca zlokalizowania gruntów rolnych. Jest to warunek niezbędny. Nie wolno w takim razie tegoż wniosku dostarczyć w mieście, w jakim nie posiadamy żadnych gruntów rolnych. Wszystko winno się odbywać na obszarze, na jakim mamy takie grunty rolne.

Trzeba zwrócić również uwagę na inne przepisy prawne wyznaczające tą procedurę. Na przykład, w momencie gdy istnieje współwłasność, to zwrot za tego typu paliwo może osiągnąć osoba, co do której współwłaściciele wyrazili pisemne pozwolenie. Jeśliby zgoda ta nie została otrzymana, to nie ma możliwości otrzymania tego zwrotu. Wzór tegoż wniosku powinien odpowiadać wzorowi podanemu przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. To też nie można wystosować swojego pisma, które mogłoby przyczynić się do uzyskania zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze. Powinno się pamiętać o takich rzeczach. Wójt, burmistrz lub prezydent mają 30 dni na rozpatrzenie tegoż wniosku i ogłoszenie rozstrzygającej decyzji.

Odzyskiwanie akcyzy jest bardzo opłacalne. Powinno się wiec gromadzić wszystkie faktury VAT i skorzystać ze zwrotu podatku. Zawsze są to pewnego rodzaju dodatkowe pieniądze, które będziemy mogli wydać na co tylko chcemy. Warto wiec złożyć tego rodzaju wniosek.