Kosztorysy – co winniśmy o nich wiedzieć?

kosztorys ofertowy

Kosztorys inwestorski jest nadzwyczaj ważnym opracowaniem, które robimy przed zaczęciem każdej inwestycji. Za jego pomocą możemy sprecyzować orientacyjne koszty kompletnej inwestycji oraz przygotować się do rozmów z osobami wykonującymi prace. Okazuje się, że tego typu dokumenty możemy zrobić osobiście. Prace związane z przygotowaniem kosztorysu mogą być naprawdę łatwe, a równocześnie całkiem za darmo.

kosztorys budowlany

Kosztorys ofertowy złożony przez wykonawcę, na bazie dokumentów i przedmiarach robót, oferuje cenę, za którą wykonawca jest gotowy zrealizować roboty ujęte w przedmiarze. Jeśli przedstawimy dokumenty paru jednostkom, to przy wyborze realizatora będziemy mieli możliwość wyselekcjonować najkorzystniejszą propozycję. Przy czym należy wiedzieć, iż niekoniecznie tania oferta będzie najlepsza. Na bazie wcześniej przyrządzonego kosztorysu inwestorskiego znamy koszty inwestycji – jeżeli propozycja realizatora jest niedroga w porównaniu z kosztorysem inwestorskim, trzeba to szczegółowo zweryfikować. Może się okazać, że jednostka ta posiada pracowników o niskich kwalifikacjach lub podaje ceny materiałów wybrakowanych bądź też niskiej jakości. Jeżeli chciałbyś skorzystać z takiej oferty, dobrze będzie zlecić całkowitą ocenę kosztorysu.

Kosztorys budowlany jest jednym z najistotniejszych dokumentów, które trzeba zrobić jeszcze nim zaczniemy roboty budowlane. Perfekcyjnie przygotowany kosztorys zapewni nam początkowe ocenienie kosztów inwestycyjnych i zdoła być nader zdatny w czasie pozyskiwania kredytów. Stosowną dokumentację zdołamy wykonać samodzielnie, albo posłużyć się darmowymi narzędziami internetowymi. Przed zrobieniem kosztorysu budowlanego trzeba zakupić projekt budowlany. Będzie to baza wszelkich wyliczeń i kalkulacji. Do wszystkich szkiców budowlanych załącza się wstępny kosztorys. Należy natomiast pamiętać, że zawiera on tylko bardzo orientacyjne szacowania, które mogą się nieco różnić od rzeczywistego sumptu budowy.