Jak na przykład zostać certyfikowanym prowadzącym projektu?

Wielorakość metodyk przewodzenia programów, z jakimi jesteśmy w stanie się spotkać, istnieje ogromna. Przyjętym wzorcom akompaniują nierzadko ich osobiste zmiany lub również sposoby tworzone całkowicie od podstaw na potrzeby pojedynczych wdrożeń bądź całkowitych organizacji. W efekcie, bardzo trudno jest porównywać i weryfikować erudycję i również doświadczenie poszczególnych Dyrektorów Projektów. Jakimś rozwiązaniem bywa tutaj układ certyfikowania oferowany przez korporacje zgrupowane z wiodącymi metodologiami. Orientacyjnie, jeśli będziemy pragnęli poświadczać się ściśle z brytyjskim standardem Prince2, to do wyboru mamy PRINCE2 Foundation/PRINCE2 Practitioner, a jeśli przedkładamy chwytać się amerykańskiego standardu PMI – to podstawowym urzędem jest PMP: Project Management Professional. Są to jednakże metodologie, które co prawda mają na koncie dużo pożytecznych zastosowań i programów uwieńczonych systemem, nie da się jednak zamaskować, że współcześnie na świecie nadzorowania projektami najistotniejsze zostają metodyki zręczne.

szkolenie agile PM


Pośród metodologii zwinnych (od angielskiego wyrażenia Agile) nadal panuje awantura o czołowy standard. Obecnie wydaje się, że zwycięża go SCRUM, jednakże certyfikaty z zakresu jego wiedzy publikuje więcej niż jedna organizacja certyfikująca. Rodzi to powtórne zamieszanie w sprawie jaki dyplom jest wart więcej, a który mniej. W związku z tym często spotkamy się z sprawami, iż miast szkolenia pod kątem jakiejś konkretnej metodyki i dodatkowo jednego, przydzielanego do niej certyfikatu, proponowane bywa uniwersalne szkolenie agile PM. Nauczanie tego rodzaju daje integralną informację z problematyki zręcznych technik kierowania projektu, ustanawiając bazę do doboru przez klienta kursu docelowej platformy, na której będzie się chciał poświadczać. Warto naświetlić, iż ze względu na ogólność tego typu wiedzy, w szkoleniach ma obowiązek partycypować kompletny zespół, a nie jedynie zarządzający nim.