Chrzes małego dziecka


Dla jednostek wierzących dzień chrztu jest nader istotną i przełomową chwilą. Przypuszczalnie nie uczestniczymy w nim świadomie, jednak jest to czas, gdy stajemy się pełnoprawnymi członkami wspólnoty. Przyjmujemy własny początkowy sakrament, oczyszczając się z grzechu pierworodnego i odbierając błogosławieństwo Ducha Świętego. Rodzimy się ponownie jako członkowie Kościoła. Standardowo w Kościele Katolickim udziela się chrztu niemowlętom. Jest to nadzwyczaj ważna chwila również dla rodziców dziecka, jak i dla chrzestnych. Wszyscy podejmują obowiązek, by czuwać nad niedawno upieczonym chrześcijaninem, brać udział w jego rozwoju etycznym i metafizycznym, krzewić w nim wiarę i dbać, by dopełniał swoje religijne obowiązki. prezent na chrzest to symboliczne przypomnienie dnia, w jakim wstąpiliśmy na drogę wiary. Może mieć różnorodne formy – czasem jest to medalik, innym razem ryngraf, rzeźba czy też po prostu stylowa kartka z datą, modlitwą i błogosławieństwem. Po latach, kiedy już świadomie zmierzamy chrześcijańską drogą, jeżeli zdarzy się kryzys, sekunda zwątpienia, trudność z wiarą – rzut oka na pamiątkę z chrztu pozwala nam przypomnieć sobie, jak błogosławieństwo Chrystusa uczyniło, że staliśmy się niewinni i urodziliśmy się dla Bożej miłości. To starczy, by nabrać nowych energii na dalszą drogę.